Torna enrere

Cartera de serveis 

Actualment, la seu de l'empresa es troba a l'Hospital Sociosanitari Francolí, un edifici ubicat dins el Parc Sanitari Joan XXIII de la ciutat de Tarragona i on es concentra l'activitat principal de l'empresa: un hospital d'atenció sociosanitària; un centre de dia; un Programa d'Atenció Domiciliària (PADES) per a la ciutat de Tarragona i un altre per el Tarragonès; una Unitat Funcional Interdiscipilnària Sociosanitària de Cures Pal·liatives (UFISS) i una Unitat UFISS de Geriatria que dóna servei a l'Hospital Universitari Joan XXIII; el Servei d'Atenció Continuada (SAC); un Programa de rehabilitació cognitiva; un Equip de Valoració de la Dependència per a la zona de Tarragona i un Equip de Valoració i Orientació de la Discapacitat emmarcats dins la Llei de la Dependència del Departament de Benestar Social i Família. 

GiPSS també compta amb un Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències a la ciutat de Tarragona i diversos centres de Rehabilitació repartits pel Tarragonès, Baix Camp i les Terres de l'Ebre.


Serveis i àrees assistencials


 Atenció hospitalària

 • Subaguts
 • Convalescència
 • Cures Pal·liatives
 • Llarga Estada

 

 Atenció ambulatòria

 

 Atenció hospitalària complementaria

 • Teràpia Ocupacional
 • Logopèdia
 • Psicologia
 • Treball Social
 • Rehabilitació i fisioteràpia
 • Dietètica
 • Farmàcia
 • Animació Sociocultural
 • PIA (Programa d'Integració Assistencial)

 

Servei d'Atenció Continuada Ciutat de Tarragona (SAC)

 • Atenció d'urgències, emergències i atenció continuada de la xarxa d'atenció primària
 • Atenció telefònica 112 i 061
 • Atenció domiciliària

 

Hospital de Dia

 • Malalties neurodegeneratives
 • Malalties que cursen amb dany cerebral adquirit
 • Transtorns osteomusculars

Àrees Assistencials

 • GiPSS Salut
 • GiPSS Social
 • GiPSS Domiciliaria


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última  actualització: 26 de juliol de 2016

Última revisió: 14 de setembre de 2017