Tornar enrere


Protecció del medi ambient. Auditoria i qualificació energètica.


GiPSS manté una actitud activa en la protecció del medi ambient. Consideren prioritari fomentar pautes de consum més responsable de l'energia.


Auditoria energètica


Qualificació energètica


L'Hospital Sociosanitari Francolí ha obtingut la certificació energètica amb una qualificació C, fins el 29 de març de 2026.


                                                                                                                            

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 16 de gener de 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017