Torna enrere


AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

GiPSS compta amb una unitat de qualitat assistencial ubicada a la seu de l'empresa (Hospital Sociosanitari Francolí), dóna suport a les direccions i a tot el personal dels diferents centres de GiPSS pel que fa a la implantació de la política de qualitat de l'empresa, basada en millorar contínuament i en tenir com a objectiu ser excel·lent en tots els serveis prestats.AVALUACIÓ SOCIOSANITÀRIA. INTERNAMENT


AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA
                                                                                                                                           

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 29 de setembre de 2017

Font: Central de resultats de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Última revisió: 29 de setembre de 2017