PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

                GESTIO I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT       


AVIS LEGAL REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA:

Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: 

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació, autor o titular.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.
  • En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera.
  • No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius.